Szkoła otwarta na wielokulturowość VI edycja

studium_logo

Zaprasza do udziału w Ogólnopolskim Konkursie dla szkół wszystkich rodzajów i stopni, pod nazwą:

Szkoła otwarta na wielokulturowość VI edycja

Konkurs przeprowadzony zostanie w okresie od 16 stycznia 2018 r. do 15 czerwca 2018 r. Szkoły, które wykonają zadania przewidziane regulaminem konkursu, otrzymają tytuły Szkoła otwarta na wielokulturowość i zaświadczenia o ukończeniu kursu.

Regulamin konkursu:
 1. Celem konkursu jest wskazanie, jak ważne jest, aby szkoła była otwarta na wielokulturowość. Szkoły przystępujące do konkursu przyjmą na siebie zadania, których wykonanie będzie oceniane przez jury punktowo, w skali od „1″ do „10″. Warunkiem do otrzymania tytułu i dyplomu „Szkoła otwarta na wielokulturowość” jest uzyskanie co najmniej 80 % punktów za 9 zadań. W skład jury wchodzą przedstawiciele organizatora konkursu.

Zadania konkursu „Szkoła otwarta na wielokulturowość”:

 1. Przeprowadzenie pogadanki z dziećmi nt. różnych kultur wraz z nauką podstawowych zwrotów w różnych językach. Ocena jury na podstawie sprawozdania oraz prac plastycznych/zdjęć przesłanych do jury konkursu.
 2. „Kuchnie świata, czyli potrawy, które wyróżniają dane państwo” – prezentacja potraw z różnych stron świata i ich degustacja. Ocena jury na podstawie sprawozdania oraz prac plastycznych/zdjęć przesłanych do jury konkursu.
 3. Przygotowanie ogólnoszkolnego konkursu dot. znajomości państw świata pt. „Co kraj to obyczaj”. Obowiązujących w nich języków, flag, zwyczajów… (O zakresie tematycznym należy odpowiednio wcześniej poinformować uczestników). Ocena jury na podstawie sprawozdania oraz wyników konkursu/prac plastycznych/zdjęć przesłanych do jury konkursu.
 4. „Przewodnik po świecie”. Prezentacja najciekawszych miejsc turystycznych z krajów pochodzenia uczniów. Ocena jury na podstawie sprawozdania oraz prac plastycznych /zdjęć przesłanych do jury konkursu.
 5. Przygotowanie albumu/przewodnika po kraju/ mieście/regionie. Ocena jury na podstawie sprawozdania oraz prac plastycznych /zdjęć przesłanych do jury konkursu.
 6. „Wszystkie dzieci nasze są” (piosenka w wykonaniu Majki Jeżowskiej) – zorganizowanie Szkolnego Festiwalu Piosenki Międzynarodowej. Ocena jury na podstawie sprawozdania oraz nagrań/zdjęć przesłanych do jury konkursu.
 7. Opracowanie Tablicy Dobrego Wychowania – czyli wskazówek, jak się odnosić do obcokrajowców, na co zwracać uwagę, jak takie same zachowania są interpretowane w różnych kulturach. Ocena jury na podstawie sprawozdania oraz nagrań/zdjęć/ prac plastycznych przesłanych do jury konkursu.
 8. Przygotowanie szkolnej wystawy zdjęć/prac plastycznych obrazujących regionalne stroje różnych kultur. Ocena jury na podstawie sprawozdania oraz zdjęć/prac plastycznych przesłanych do jury konkursu.
 9. Zgłaszanie swoich przedstawicieli do udziału w kursie Praca z dzieckiem cudzoziemskim w szkole, który w okresie od 16.01.2018 r. do 16.04.2018 r., przeprowadzi w formie e-learning Studium Prawa Europejskiego w Warszawie. (zadanie obowiązkowe)

Termin zgłaszania udziału w konkursie upływa 16 stycznia 2018 r.

 • Prace konkursowe zwieńczą zbiorcze informacje szkół o przebiegu prac konkursowych i uzyskanych efektach. Informację (na wzorze dostarczonym przez jury), opracowują wspólnie dyrektorzy szkół, rady pedagogiczne, komitety rodzicielskie i samorządy uczniowskie.
 • Informacje o przedsięwzięciach w ramach konkursu, wraz z informacją o innych przedsięwzięciach podjętych przez szkołę należy przesyłać do jury przez stronę http://konkursy.spe.edu.pl sukcesywnie do dnia 15 czerwca 2018 r.
 • Adres jury konkursu Szkoła otwarta na wielokulturowość: Al. Jerozolimskie 133/53, 02-304 Warszawa., e-mail: sekretariat@szkolawielokulturowa.pl

 

Prawa autorskie do programów i materiałów szkoleniowych zastrzeżone!