Praca z dzieckiem cudzoziemskim w przedszkolu

ZAPRASZAMY NA KURS „Praca z dzieckiem cudzoziemskim w przedszkolu”

 

studium_logo

zaprasza do udziału w kursie/studium przedmiotu

Praca z dzieckiem cudzoziemskim w przedszkolu

w okresie od 15.12.2015 r. do 15.03.2016 r.

Zapisy na kurs przyjmowane są do 15 grudnia 2015 r.

Program kursu:
  1. Kształcenie cudzoziemców w polskim systemie oświaty.
  2. Kulturowe zróżnicowanie przedszkolaków.
  3. Jak pracować z dziećmi cudzoziemskimi w przedzkolu.
  4. Problemy kształcenia uczniów-obcokrajowców z perspektywy przedszkola.
  5. Doskonalenie nauczycieli/opiekunów w zakresie pracy z dziećmi cudzoziemskimi.
  6. Praca z dzieckiem cudzoziemskim – dobre praktyki.

Kurs przeprowadzony będzie z wykorzystaniem metody e – learning. Materiały szkoleniowe zamieszczane będą na stronie internetowej kursu (platforma edukacyjna moodle). Zaliczenie kursu odbędzie się poprzez quizy online.

Cel kształcenia: celem kursu jest usystematyzowanie wiedzy objętej programem kursu. Treści kształcenia w zakresie poszczególnych zajęć edukacyjnych będą dostępne po zalogowaniu się na stronę kursu. Absolwenci kursu otrzymają zaświadczenia o jego ukończeniu.

Opłatę za szkolenie w kwocie netto 296 zł + 23% VAT od osoby (zwolnione z VAT w przypadku finansowania w całości ze środków publicznych, np. z budżetu jednostki samorządu terytorialnego) wnoszą wraz ze zgłoszeniem uczestnicy lub kierujące ich jednostki, na konto Instytutu Badań nad Demokracją sp. z o.o., Bank Zachodni WBK S.A., nr 63 1090 2590 0000 0001 2401 0938.

 

Zgłoszenia można dokonać poprzez wypełnienie formularza online. Poprawnie wypełniony formularz online wygeneruje automatycznie formularz w pliku pdf, który należy wydrukować, podpisać oraz przesłać na adres koordynatora kursu. Zgłoszenie na kurs jest równoznaczne z przystąpieniem do konkursu.

Koordynator szkolenia

Katarzyna Lendzion
k.lendzion@spe.edu.pl
22 833-38-90, 22 833-39-90 wew. 12

Wymagania techniczne dla uczestników kursu:

  • komputer z łączem internetowym
  • standardowe oprogramowanie (Word, Adobe Reader lub inne odpowiadające tym programom)
  • adres e-mail

Wymagania wstępne dla uczestników kursu:

  • wykształcenie min. średnie

Kurs równoważy 35 godzin szkolenia stacjonarnego.

Szczegółowy harmonogram, w tym terminy konsultacji dostępne będą po zalogowaniu się na stronie kursu.

Prawa autorskie do programów i materiałów szkoleniowych zastrzeżone!

Dodaj komentarz